Sommer 2024

Arkivet holder åbent hele sommeren mandage og tirsdage 11 – 16. Lokalarkiv

Historisk dag om Dannemare

Tavlerne med billeder og tekster studeres. Arrangement i Dannemare Forsamlingshus med bl.a. Brugsens og Forsamlingshusets historie. Samt alle de foreninger der har brugt Forsamlingshuset til arrangementer. Lokalarkiv

Ålekvasen Rigmor

blev bygget i 1935 af bådebygger Gunnar Jacobsen på Langø Skibs- og Bådebyggeri. Bestilt af fisker Herluf Mikkelsen fra Skærbæk. Sønnen Kjeld overtog og videreførte ålekvasen. I sommer- og efterårsperioder transporterede Rigmor ål fra fiskepladserne i de indre danske farvande og transporterede levende ål til Kolding. Herfra blev de videresolgt som levende eller forarbejdede ål …

Læs mere

Senest modtaget:

Vi har modtaget denne gibsbuste, forestillende M.C. Lyngsie (1864 til 1931). M.C. Lyngsie var den der skabte Dansk Arbejdsmandsforbund, og var dets første formand indtil sin død. Busten har tilhørt Viggo Schwartz, Øster Skovby, der var med til at starte den første afdeling af Arbejdsmandsforbundet i Gloslunde Græshave omkring første verdenskrig. Den blev foræret til …

Læs mere

Skudsmålsbøger

Et godt skudsmål

Med Forordning om Skudsmaalbøgers Indførelse for Tjenestetyender af 5. september 1832 blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille fortrykt bog, hvori mange forskellige attester kunne indføres. Første indførsel var ofte konfirmationsattesten. Derefter kunne der komme vaccinationsattester, påtegning ved flytning til et andet sogn og vidnesbyrd fra præsten. Ved …

Læs mere

Fund fra den lollandske muld

Forside: monogram, bagsideindskrift: JUSTUS (JEHOVA) JUDEX JUSTUS JEHOVA JUDEX (Herren er en retfærdig dommer) hentyder til Christian 4.s vrede over den svenske hærs indtrængen og hærgen i Jylland i 1643-44. Mønterne, der blev slået i denne anledning kaldes Ulfeldtmønter eller Hebræere. Fundet i 2021 med metaldetektor i det gamle Tillitze sogn af Palle Kvist. Lokalarkiv

Du har mulighed for at købe billeder

Billeder til salg: Til privat brug: Digital udgave af billede(jpg) til mail: 25 kr. Efterfølgende max. 5 billeder koster 20 kr. pr. stk. Ønskes flere fotos aftales særpris. Du kan købe de fleste billeder via Arkiv.dk. Til kommerciel brug: Billeder til annoncer, reklamer, kommercielle udgivelser, tegning, layout m.v. Digital udgave af billede i høj opløsning: …

Læs mere