Aage Astrup

Spændende nyt hæfte!

Aage Astrup – 1. reservelæge på Nakskov Sygehus 1944 – 46 – fortæller om sin tid på sygehuset, hvor han blandt andet var med til at behandle allierede flyvere der var nødlandet på Lolland. Aage Astrup fortæller til Ib Walbum der har sørget for udgivelsen. Pris kr. 40,- Lokalarkiv

Langø Kirke 1901

Da Langø fik kirke og skole

I september 1901 stod det lille samfund Langø på den anden ende. I avisen skrev man: Langø Kapel og Skole indviesTo store Begivenheder foregik i Gaar paa Langø. Biskop Leunbach assisteret af en Provst og to Præster indviede Kapellet. Provst Lund indviede den ny Skole.Inden vi skrider til Skildringen af de to højtidelige Handlinger, vil …

Læs mereDa Langø fik kirke og skole

Skudsmålsbøger

Et godt skudsmål

Med Forordning om Skudsmaalbøgers Indførelse for Tjenestetyender af 5. september 1832 blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille fortrykt bog, hvori mange forskellige attester kunne indføres. Første indførsel var ofte konfirmationsattesten. Derefter kunne der komme vaccinationsattester, påtegning ved flytning til et andet sogn og vidnesbyrd fra præsten. Ved …

Læs mereEt godt skudsmål