Skudsmålsbøger

Et godt skudsmål

Med Forordning om Skudsmaalbøgers Indførelse for Tjenestetyender af 5. september 1832 blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille fortrykt bog, hvori mange forskellige attester kunne indføres. Første indførsel var ofte konfirmationsattesten. Derefter kunne der komme vaccinationsattester, påtegning ved flytning til et andet sogn og vidnesbyrd fra præsten. Ved …

Læs mere

Fund fra den lollandske muld

Forside: monogram, bagsideindskrift: JUSTUS (JEHOVA) JUDEX JUSTUS JEHOVA JUDEX (Herren er en retfærdig dommer) hentyder til Christian 4.s vrede over den svenske hærs indtrængen og hærgen i Jylland i 1643-44. Mønterne, der blev slået i denne anledning kaldes Ulfeldtmønter eller Hebræere. Fundet i 2021 med metaldetektor i det gamle Tillitze sogn af Palle Kvist. Lokalarkiv

Du har mulighed for at købe billeder

Billeder til salg: Til privat brug: Digital udgave af billede(jpg) til mail: 25 kr. Efterfølgende max. 5 billeder koster 20 kr. pr. stk. Ønskes flere fotos aftales særpris. Du kan købe de fleste billeder via Arkiv.dk. Til kommerciel brug: Billeder til annoncer, reklamer, kommercielle udgivelser, tegning, layout m.v. Digital udgave af billede i høj opløsning: …

Læs mere

Nødlandingen på Malø-grunden

Efter den 9. april 1940 hvor Danmark var blevet besat af tyskerne, begyndte englænderne at lægge miner i de danske farvande, især i Storebælt, Langelandsbæltet plus Østersøen. Formålet var at gøre det usikkert at komme til og fra Østersøen, især for skibe fra den tyske marine.Mineringen foregik altid om natten, og i starten blev der …

Læs mere

Diget ved Vindeholme

Det beskyttende dige

Lolland er lavland og beskyttes langs en stor del af kysten af diger. De blev bygget efter stormfloden i 1872, som oversvømmede store dele af Lolland. Både menneskeliv og dyr gik tabt. Digeopsynsmand Rasmus Christian Hansen nedskrev i 1943 sine minder om digernes historie. Mine første Erindringer om de Lollandske Diger gaar tilbage til 1876, …

Læs mere

Foto af Anders Sjællænder

Morderen Anders Sjællænder

Anders Nielsen, kaldet “Sjællænder” kun 29 år og 28 dage gammel. Han blev halshugget på Sølvbjerghøj ved Tillitze d. 22. november 1882 for mordet på en handelsmandAnders blev den sidste offentligt henrettede morder i Danmark. Anders blev født den 24. oktober 1853 i Søllerup ved Køge, og ved retten i Nakskov blev han den 12. …

Læs mere