Foto af Anders Sjællænder

Morderen Anders Sjællænder

Anders Nielsen, kaldet “Sjællænder” kun 29 år og 28 dage gammel. Han blev halshugget på Sølvbjerghøj ved Tillitze d. 22. november 1882 for mordet på en handelsmandAnders blev den sidste offentligt henrettede morder i Danmark. Anders blev født den 24. oktober 1853 i Søllerup ved Køge, og ved retten i Nakskov blev han den 12. …

Læs mereMorderen Anders Sjællænder

Luftfoto af Kappel Stubmølle

Kappel Stubmølle

Stubmøllerne havde deres storhedstid i 1700-tallet, og det er også fra den tid, at Kappel Stubmølle stammer. Den menes at være opført i 1730 og har været i drift i ca. 200 år – indtil 1935. På Videnskabernes Selskabs kort fra 1776 kan man se, at der på den tid var 6 møller i den …

Læs mereKappel Stubmølle

Skudsmålsbøger

Et godt skudsmål

Med Forordning om Skudsmaalbøgers Indførelse for Tjenestetyender af 5. september 1832 blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille fortrykt bog, hvori mange forskellige attester kunne indføres. Første indførsel var ofte konfirmationsattesten. Derefter kunne der komme vaccinationsattester, påtegning ved flytning til et andet sogn og vidnesbyrd fra præsten. Ved …

Læs mereEt godt skudsmål