Senest modtaget:

Gibsbuste af M.C. Lyngsie

Vi har modtaget denne gibsbuste, forestillende M.C. Lyngsie (1864 til 1931).

M.C. Lyngsie var den der skabte Dansk Arbejdsmandsforbund, og var dets første formand indtil sin død.

Busten har tilhørt Viggo Schwartz, Øster Skovby, der var med til at starte den første afdeling af Arbejdsmandsforbundet i Gloslunde Græshave omkring første verdenskrig.

Den blev foræret til sønnen – Arne W. Larsen, ved hans valg til Folketinget i 1966, og ved hans død i 1978 gik den videre til hans søn – Benny Schwartz Larsen.

I 1989 blev busten foræret til Socialdemokratiet i Rudbjerg som brugte den som en synlig erkendtlighed til en partikammerat, der havde gjort en særlig indsats for arbejderbevægelsen i Rudbjerg kommune. Den kunne ikke beholdes som ejendom, men efter to år tilbageleveres til partiorganisationen, som derefter bestemte, hvem der skulle modtage den for de næste to år.

2007 blev kommunen til Lolland kommune og denne tradition ophørte.