Starten på vindmølleepoken

Hæfte der beskriver Jørgen Grænges indsats – en vindmølle-pioner med begge ben på jorden. Jørgen Grænge var med da de første vindmøller opstilledes på Lolland. Senere tog han til USA for at opstille møller der. Og han kom til at arbejde 12 år for Vestas. Pris for hæftet kr. 40,-   Lokalarkiv

Skolebilleder

Dannelunde Skole lukkede i sommer. Lokalarkivet har modtaget klassebilleder fra mange af skolens aktive år. Vi arbejder i øjeblikket med at sætte navne på og med at skanne billederne ind så de bliver tilgængelige. Lokalarkiv

Lokalarkivet holder åbent.

Vi er på lokalarkivet mandag og tirsdag og bruger de anbefalede retningslinjer – afstand og afspritning. Du er velkommen til at besøge os – ring venligst i forvejen og aftal en tid. Lokalarkiv

medarbejder

Frivillige medarbejdere søges:

Vi søger nye medarbejdere med interesse for lokalhistorien. Kendskab til almindelig brug af PC er nødvendigt – resten skal vi nok lære dig. Vi er en lille gruppe på 5 personer (vil gerne være 7) som mødes hver mandag og tirsdag og hygger os med registrering og arkivering af mange forskellige arkivalier. Det er ulønnet …

Læs mereFrivillige medarbejdere søges:

Rudbjergsangen

I 1995 havde Rudbjerg kommune 25-års jubilæum. I den anledning blev Rudbjergsangen skrevet og sunget. Her er noder og tekst så vi stadig kan spille og synge den: Lokalarkiv

´portræt af Sejstrup

Interview med skarpretteren

Danmarks riges skarpretter 1877 – 1906. Jens Carl Theodor Sejstrup fortæller om sit liv. Han var ansat knap 30 år som skarpretter og udførte 3 henrettelser. Og den ene af disse foregik på Sølvbjerghøj – henrettelsen af Anders Sjællænder. Pris 40 kr. Lokalarkiv

Diget ved Vindeholme

Det beskyttende dige

Lolland er lavland og beskyttes langs en stor del af kysten af diger. De blev bygget efter stormfloden i 1872, som oversvømmede store dele af Lolland. Både menneskeliv og dyr gik tabt. Digeopsynsmand Rasmus Christian Hansen nedskrev i 1943 sine minder om digernes historie. Mine første Erindringer om de Lollandske Diger gaar tilbage til 1876, …

Læs mereDet beskyttende dige

Langø Kirke 1901

Da Langø fik kirke og skole

I september 1901 stod det lille samfund Langø på den anden ende. I avisen skrev man: Langø Kapel og Skole indviesTo store Begivenheder foregik i Gaar paa Langø. Biskop Leunbach assisteret af en Provst og to Præster indviede Kapellet. Provst Lund indviede den ny Skole.Inden vi skrider til Skildringen af de to højtidelige Handlinger, vil …

Læs mereDa Langø fik kirke og skole