Ålekvasen Rigmor

Træskib bygget på Langø Bådeværft 1935

blev bygget i 1935 af bådebygger Gunnar Jacobsen på Langø Skibs- og Bådebyggeri.

Bestilt af fisker Herluf Mikkelsen fra Skærbæk. Sønnen Kjeld overtog og videreførte ålekvasen. I sommer- og efterårsperioder transporterede Rigmor ål fra fiskepladserne i de indre danske farvande og transporterede levende ål til Kolding. Herfra blev de videresolgt som levende eller forarbejdede ål – størstedelen til eksport.

Uden for ålesæsonen blev Rigmor anvendt til traditionelt fiskeri.

I 1998 ophørte erhvervsfiskeriet og i de efterfølgende år sejlede Rigmor med lystfiskere.

Skibet blev misrøgtet og sejlede på grund.

Grundlæggende sund, men stærkt misrøgtet, blev Rigmor i 2009 overtaget af Foreningen Ålekvasen Rigmor, der nu tager sig kærligt af hende.

Skibet har gennemgået en omfattende restaurering og drives som et bevaringsværdigt, sejldygtigt veteranskib og indgår som en maritim kulturinstitution i Ebeltoft Fiskeri-havn. I begyndelsen af januar havde vi besøg fra foreningen – hos os kunne de gennemse det materiale vi har modtaget fra Langø Skibs- og Bådebyggeri.