Du har mulighed for at købe billeder

Morderen Anders Nielsen Sjællænder

Billeder til salg:

Til privat brug:

Digital udgave af billede(jpg) til mail: 25 kr. Efterfølgende max. 5 billeder koster 20 kr. pr. stk.

Ønskes flere fotos aftales særpris. Du kan købe de fleste billeder via Arkiv.dk.

Til kommerciel brug:

Billeder til annoncer, reklamer, kommercielle udgivelser, tegning, layout m.v. Digital udgave af billede i høj opløsning: 300 kr.

Generelle bestemmelser:

Fotografier, film og andet materiale fra arkivets samlinger må kun gengives når gældende bestemmelser om ophavsret m.v. overholdes.

Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres og Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv angives som kilde. Tilladelse gælder kun til det formål der er aftalt.