Henrettelser ved Sølvbjerghøj

Arrangement i Rudbjerghallens cafeteria om henrettelser ved Sølvbjerghøj og den sidste offentlige henrettelse. 15.06.2023 kl. 17 – 19. Tilmelding www.lolland.dk/oplevsydvest Efter foredraget åbnes Lokalarkivet for interesserede.

Handskemagerbanden

Foredrag i Tillitze Kirke 27.04.2023. Kommende arrangementer kan ses på www.lolland.dk/oplevsydvest.  

Skudsmålsbøger

Et godt skudsmål

Med Forordning om Skudsmaalbøgers Indførelse for Tjenestetyender af 5. september 1832 blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Det var en lille fortrykt bog, hvori mange forskellige attester kunne indføres. Første indførsel var ofte konfirmationsattesten. Derefter kunne der komme vaccinationsattester, påtegning ved flytning til et andet sogn og vidnesbyrd fra præsten. Ved …

Læs mere

Fund fra den lollandske muld

Forside: monogram, bagsideindskrift: JUSTUS (JEHOVA) JUDEX JUSTUS JEHOVA JUDEX (Herren er en retfærdig dommer) hentyder til Christian 4.s vrede over den svenske hærs indtrængen og hærgen i Jylland i 1643-44. Mønterne, der blev slået i denne anledning kaldes Ulfeldtmønter eller Hebræere. Fundet i 2021 med metaldetektor i det gamle Tillitze sogn af Palle Kvist.

bogens forside

Bog:

Arkivets nye bog “Mindeblade om Nakskovs fortid” kan bestilles via arkivets hjemmeside www.rudbjergarkiv.dk eller på Lokalarkivet i åbningstiden. Pris 50 kr. Hvis bogen skal sendes kommer der 44 kr. oveni til porto.

en af de første vindmøller

Starten på vindmølleepoken

Hæfte der beskriver Jørgen Grænges indsats – en vindmølle-pioner med begge ben på jorden. Jørgen Grænge var med da de første vindmøller opstilledes på Lolland. Senere tog han til USA for at opstille møller der. Og han kom til at arbejde 12 år for Vestas. Pris for hæftet kr. 40,-  

Rudbjergsangen

I 1995 havde Rudbjerg kommune 25-års jubilæum. I den anledning blev Rudbjergsangen skrevet og sunget. Her er noder og tekst så vi stadig kan spille og synge den:

´portræt af Sejstrup

Interview med skarpretteren

Danmarks riges skarpretter 1877 – 1906. Jens Carl Theodor Sejstrup fortæller om sit liv. Han var ansat knap 30 år som skarpretter og udførte 3 henrettelser. Og den ene af disse foregik på Sølvbjerghøj – henrettelsen af Anders Sjællænder. Pris 40 kr.

Nødlandingen på Malø-grunden

Efter den 9. april 1940 hvor Danmark var blevet besat af tyskerne, begyndte englænderne at lægge miner i de danske farvande, især i Storebælt, Langelandsbæltet plus Østersøen. Formålet var at gøre det usikkert at komme til og fra Østersøen, især for skibe fra den tyske marine.Mineringen foregik altid om natten, og i starten blev der …

Læs mere