/kirkebog[1].jpg

Slægtsforskning

Interessen for at vide noget om sin familiebaggrund er steget betydeligt inden for de senere år.
Samtidigt hermed er det blevet meget lettere at dyrke denne hobby, da man i dag i stor udstrækning ikke mere behøver at tage på landsarkiverne, men kan sidde hjemme ved sin egen computer og slå op i kirkebøger, folketællinger og mange andre kilder.

Kirkebøger

For sognene Arninge, Dannemare, Gloslunde, Græshave, Kappel, Tillitze og Vestenskov findes kirkebøgerne i bogform for perioden 1814 til 1891.
Til disse kirkebøger findes navneregistre over hhv. fødte, konfirmerede, viede og afdøde.
 
Kirkebøgerne før 1814 og efter 1892 findes på mikrokort således:
 
Arninge 1779-1814 samt 1892-1947
Dannemare 1700-1814 samt 1892-1944
Gloslunde 1733-1814 samt 1892-1940
Græshave 1733-1814 samt 1892-1950
Kappel 1652-1814 samt 1892-1946
Tillitze 1700-1814 samt 1892-1946
Vestenskov 1574-1852 samt 1892-1949
 
De ældste kirkebøger er scannet og findes ligeledes på en CD. Det gør tilgangen mere brugervenlig.
CD'en inkl. register over filerne kan erhverves for et rimeligt beløb på Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv.
 

Folketællinger

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850 og 1901 er afskrevet og findes i hæfter med alfabetiske registre.
Folketællingerne for årene 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1906 og 1911 findes på microfilm og årene 1916 og 1921 findes på microkort.
 

Realregistre ober skøder- og panteprotokoller for
Lollands Sønder Herred

Realregisteret er en god adgang til ejendomshistorie.
Her kan man ved hjælp af registeret følge en ejendoms skiftende ejerskaber m.m.
Vi har kopier af tinglæste skøder, pantebreve, assurancepapirer o.lign. fra 1850 til 1926.
 

Skifteprotokoller

På mocrofilm findes følgende skifteprotokoller på arkivet:
Øllingsø gods - 1734-1850
Rudbjerggård og Fredsholm - 1753-1850
Sædingegård - 1790-1812
Bådesgård - 1780-1844
Orebygård - 1761-1811
Hertil findes også alfabetiske navneregistre.
 
 

Skudsmålsbøger

Arkivet har efterhånden en pæn samling af skudsmålsbøger. Se en alfabetisk liste her.
 
 

Links 

www.arkivalieronline.dk
Originalkilder: Kirkebøger, folketællinger, skiftearkivalier, brandforsikringsarkivalier, tingbøger m. v.

www.ddd.dda.dk
Dansk Demografisk Database, hvorfra man kan søge efter personer i indtastede folketællinger (og enkelte kirkebøger). Der kommer hele tiden nye indtastninger.
Henvisninger til andre databaser, bl. a. ind- og udvandrer-databaser.
Databaserne er ikke originalkilder, men kun gode hjælpemidler til søgning i de originale kilder.

www.sa.dk
Statens Arkivers hjemmeside.
Herfra kan man via Daisy søge og bestille arkivalier i Statens Arkivers samlinger.
Der er mange gode links og henvisninger, se bl. a. under ”Mest brugte arkivalier” og ”Temaer til inspiration”.

www.slaegtogdata.dk
DIS-Danmarks hjemmeside. DIS står for Data I Slægtsforskning.
Siden rummer bl. a. et slægtsforskerforum og giver adgang til mange digitale kilder, en stor linksamling, medlemmers hjemmesider og mange andre ting.
Man skal være medlem for at få fuldt udbytte af hjemmesiden.

www.familysearch.org
Mormonernes database. Indeholder et stort antal indtastede navne – også danske.
Kan være et godt hjælpemiddel til søgning i originalkilder.

www.ancestry.com
Verdens største slægtshistoriske hjemmeside. Links til kilder m. v. fra hele verden.
Betalingsside.

/InfoHistoriskAtlas.jpg
 
/InfoArkibas.jpg
 
/InfoIndlevering.jpg
 
Log ind | ©Abedroad Studie | CMS vejledning